Beheer Vastgoed

Bij een nieuwe opdracht vragen we nogal wat van de eigenaar. Naast een 'dossieroverdracht' maken we een 'nieuwe start'. We weten dat een goed begin het halve werk is en dat iedereen daarna veel plezier beleeft aan een goed en compleet inzicht in alle facetten van het beheer en de verhuurcyclus. Om dit allemaal goed te regelen leggen we per project en object een compleet digitaal dossier aan waarin alles zit wat nodig is voor het doorlopend financieel en technisch beheer. Ook voor de verhuurcyclus van huurbeëindiging, het zoeken naar een nieuwe huurder en de inhuizing werken wij met een vast stappenplan.

 Financieel beheer

 • documenteren en digitaliseren huurcontracten 
 • innen en beheren/doorstorten waarborgsommen 
 • innen van de huurpenningen en servicekosten 
 • uitbetalen huurpenningen aan opdrachtgever
 • opstellen jaarlijkse eindafrekeningen servicekosten 
 • jaarlijks indexeren huurprijzen 
 • namens verhuurder contact onderhouden met de huurders

Technisch beheer

 • opstellen MJOP
 • inventariseren en organiseren schoonmaak en onderhoud technische installaties, buitenterreinen, tuinen, gevels, ramen en algemene ruimten 
 • regelmatige inspectie objecten binnen- en buitenzijde
 • eerste aanspreekpunt voor huurders bij storingen en calamiteiten
 • inschakelen, aansturen en controleren van technici
 • klachtenregistratie en klachtenverwerking 

U heeft als eigenaar via een eigenarenportaal 24/7 de beschikking over alle relevante informatie aangaande uw bezit, de huurders, de inkomsten en uitgaven en daarmee uw financiële positie.